Vítejte na internetovych stránkách spole?nosti GENOSERVICE Corp.

Zabyváme se kompletním ?e?ením problematiky v chovech mlé?ného skotu.

Pro management nabízíme ?e?ení ?5K - ?ízení mlé?né farmy“ - informa?ní systém, ktery zlep?uje ?ídící praktiky na farmě mlé?ného skotu. Pomáhá managementu odhalit problémy v chodu farmy a v kone?ném d?sledku vede k vyraznému zlep?ení ekonomiky vyroby mléka na farmě.